Fole vandværk leverer vand
til 152 forbrugere

Fra værket udpumpes årligt ca. 28.000 m3 vand til forbrugerne

Om vandværket

Bestyrelse

Find yderligere information under "Kontakt"

Vandværket

Ved ledningsbrud kontakt venligst vandværket hurtigst muligt

     Alle henvendelser omkring måleraflæsning, afregning, flytning eller melding      målerudskiftning bedes rettet til  :

     Vandværkernes EDB service, Højmarksvej 26, 6670 Holsted - Telefon 75 39 32 55   Fax  75 39 11 04   post@vand-edb.dk

      www.vand-edb.dk - her kan du også indberette online.