Fole vandværk leverer vand
til 152 forbrugere

Fra værket udpumpes årligt ca. 28.000 m3 vand til forbrugerne

Om vandværket

Bestyrelse

Find yderligere information under "Kontakt"

Vandværket

Ved ledningsbrud kontakt venligst vandværket hurtigst muligt

     Ved driftsforstyrrelser og ledningsbrud: Peter Olesen tlf. 60782132 eller Harreby smed tlf.: 2085 5545

     Alle henvendelser omkring måleraflæsning, afregning, flytning eller melding      målerudskiftning bedes rettet til  :

     Vandværkernes EDB service, Højmarksvej 26, 6670 Holsted - Telefon 75 39 32 55   Fax  75 39 11 04   post@vand-edb.dk

      www.vand-edb.dk - her kan du også indberette online.

til forbrugere ved Fole Vandværk

Efter opfording ved generalforsamlingen blev det besluttet at sende herværende skrivelse til jer -i håb om at den kan forklare problematikken med det sorte vand.

Vi håber problemet løsesr sig hen over sommeren. Skulle I opleve problemer med sort vand, bedes I rette henvendelse til en af bestyrelsesmedlemmerne eller direkte til vandværkspasser Peter Olesen på tlf. 60782132, så vi kan følge op på det, -det er endvidere også vigtigt for os at kunne dokumentere omfanget af problemet overfor myndighederne.

P.S. Angående de sidste 2 linjer i vedlagte skrivelse i jeres postkasser skal det pointeres at såfremt man ønsker at montere partikelfilter, er dette for egen regning, vandværket betaler ikke for partikelfilteret.

God sommer

Mvh. Bestyrelsen ved Fole Vandværk