Fole vandværk leverer vand
til 152 forbrugere

Fra værket udpumpes årligt ca. 28.000 m3 vand til forbrugerne

 

I link til venstre finder du vandværkets takstblad. I dette takstblad har du mulighed for at se hvad du skal betale for at blive tilsluttet Fole vandværk.