Fole vandværk leverer vand
til 152 forbrugere

Fra værket udpumpes årligt ca. 28.000 m3 vand til forbrugerne

Kontakt:

Formand Peter Olesen
- Toften 9
- 6510 Gram
Tlf.: 7482 3221
Mobil: 6078 2132
-
Næstformand Erling Jensen
- Skovgårdsvej 4
- 6510 Gram
Tlf.: 2161 0903
-
Kasserer Tina Jensen
- Folevej 21
- 6510 Gram
Tlf.: 2917 1586
-
Bestyrrelse Jørgen Clausen
- Præsteskovvej 2
- 6510 Gram
Tlf.: 2460 2303
-
Bestyrrelse Mogens Ipsen
- Folevej 22
- 6510 Gram
Tlf.: 2013 4110
-
Vandværkspasser Peter Olesen
- Toften 9
- 6510 Gram
Tlf.: 7482 3221
Mobil: 6078 2132
-

Ved driftsforstyrrelser og ledningsbrud:

Peter Olesen  60782132 Harreby Smed 20855545