Fole vandværk leverer vand
til 152 forbrugere

Fra værket udpumpes årligt ca. 28.000 m3 vand til forbrugerne

Velkommen til Fole Vandværk

Vandværket har 152 forbrugere og pumper ca 28.000 m3 vand ud til forbrugerne hvert år.