Fole vandværk leverer vand
til 152 forbrugere

Fra værket udpumpes årligt ca. 28.000 m3 vand til forbrugerne

 

   Regnskab

    Her finder du vandværkets årsregnskaber