Fole vandværk leverer vand
til 152 forbrugere

Fra værket udpumpes årligt ca. 28.000 m3 vand til forbrugerne

 

Nedenstående link der sender dig videre til vandværkets seneste vandprøver på Jupiterdatabasen:

 

 http://data.geus.dk/JupiterWWW/anlaeg.jsp?anlaegid=116030