Fole vandværk leverer vand
til 152 forbrugere

Fra værket udpumpes årligt ca. 28.000 m3 vand til forbrugerne

Ejerskifte

Benyt denne formular og vi fremsender kvittering, med dine indberettede oplysninger, til den indtastede E-mail adresse.

Ny ejer

Tidligere ejer